iMunis eDeska

Knínice

Úřední deska – Detail

Ohlášení záměru pronajmout Obecní dům

Značka: 2018_09 Zveřejněno od: 5.3.2018 0:00:01 Zveřejnit do: 29.3.2018 19:00:00 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Knínice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Knínice

Vyvěšeno od: 5.3.2018
Vyvěšeno do: 29.3.2018

Úřední deska – Knínice

Vyvěšeno od: 5.3.2018
Má být vyvěšeno do: 29.3.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.3.2018 0:00:01
Do: 29.3.2018 19:00:00

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.