iMunis eDeska

Knínice

Úřední deska – Detail

Záměr obce prodat pozemek 1182/5 o výměře 85m2 v k.ú. Knínice

Značka: 2018_42 Zveřejněno od: 3.12.2018 0:05:00 Zveřejnit do: 27.12.2018 19:00:00 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Knínice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 553 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Knínice

Vyvěšeno od: 3.12.2018
Vyvěšeno do: 27.12.2018

Úřední deska – Knínice

Vyvěšeno od: 3.12.2018
Má být vyvěšeno do: 27.12.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.12.2018 0:05:00
Do: 27.12.2018 19:00:00

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.