iMunis eDeska

Knínice

Úřední deska – Detail

Oznámení záměru prodat pozemek 205/2 v k.ú. Knínice

Značka: 2019_07 Zveřejněno od: 9.3.2019 21:00:00 Zveřejnit do: 27.3.2019 19:00:00 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Knínice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 552 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Knínice

Vyvěšeno od: 9.3.2019
Vyvěšeno do: 26.3.2019

Úřední deska – Knínice

Vyvěšeno od: 9.3.2019
Má být vyvěšeno do: 26.3.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 9.3.2019 21:00:00
Do: 27.3.2019 19:00:00

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.