iMunis eDeska

Knínice

Úřední deska – Detail

Pozemkový fond - nabídka prodeje pozemků

Značka: 2019_35 Zveřejněno od: 9.9.2019 0:00:01 Zveřejnit do: 9.10.2019 23:59:59 Typ: Oznámení Původce: ostatní Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – ostatní

Vyvěšeno od: 9.9.2019
Vyvěšeno do: 9.10.2019

Úřední deska – Knínice

Vyvěšeno od: 9.9.2019
Má být vyvěšeno do: 9.10.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 9.9.2019 0:00:01
Do: 9.10.2019 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.